رازهای خواب

- خواب دیدن از بروز جنون جلوگیری می کند
در آزمایش جدیدی که درباره خواب بر روی تعدادی دانشجو انجام گرفت ، مشاهده شد دانشجویانی را که در لحظه شروع خواب دیدن بیدار کردند ، همگی دارای عدم تمرکز حواس ، زودرنجی و کج خلقی ، توهم و حتی بعد از 3 روزنشانگر علائمی از جنون بودند. در نهایت وقتی به آنها اجازه داده شد که چرتی بزنند ، ذهن آنها زمان از دست رفته را ترمیم کرد و سطح کارایی خواب آنها را افزایش داد.

- فقط شناخته شده ها به خواب ما می آیند
رویا ها مکرراً از نقش بازی کردن افراد غریبه پر می شود. ذهن ما چهره ی افراد غریبه را در عالم رویا نمی سازد بلکه آن چهره های افراد حقیقی هستند که ما در طول زندگی دیده ایم ولی آنها را به خاطر نمی آوریم یا نمی شناسیم . برای مثال شیطان خون آشامی که در آخرین خوابتان دیده اید ممکن است شخصی بوده باشد که وقتی بچه بودید شما را کتک زده و یا با پدر شما بحث و مشاجره کرده است! همه ی ما در طول زندگی چهره صدها هزار نفر را دیده ایم، بنابرین ذهن ما منبع بی پایان شخصیت هایی است که هنگام خواب دیده می شوند.

- همه افراد خوابهای رنگی نمی بینند
12% افراد بینا فقط خواب های سیاه و سفید و بقیه افراد تمامی رنگ ها را در خوابهایشان می بینند. مردم موضوعات مشترکی را در رویاهایشان می بینند. مثل موقعیتهای مربوط به مدرسه ، تعقیب شدن ، درجا دویدن ، سقوط کردن ، دیر رسیدن ، دیدن مرگ کسی که زنده است ، پرواز کردن ، مردود شدن در امتحان و یا تصادف با اتومبیل. علت اینکه چرا به افرادی که خواب های مربوط به درگیری و ناآرامی و مرگ را رنگی می بینند، فشارها و ضربه های روانی بیشتری وارد می شود، هنوز ناشناخته است.

- خواب ها آنچه که می بینیم نیستند
اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می بینید ، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می بینید. خواب ها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می گویند. ذهن نیمه هوشیار شما می کوشد تا رویاهایتان را با اشیاء مشابه آن مقایسه و تلفیق کند.

- ترک کنندگان دخانیات رویاهای واضحتری می بینند
کسانی که برای مدت طولانی سیگار می کشیدند و اکنون آن را ترک کرده اند، رویاهای شفاف تر و پاک تری نسبت به گذشته می بینند.

- محرکات بیرونی به رویاها حمله می کنند
خیلی از ما فرایندی به نام تداخل خواب را تجربه کرده ایم. مثلاً هنگامی که صدایی را بیرون از عالم خواب شنیده ایم ، به نحوی با خواب ما تداخل پیدا کرده است. مثالی مشابه این است که وقتی شما به صورت فیزیکی و در واقعیت تشنه هستید ذهن شما این احساس را با خوابتان تلفیق می کند. سپس به صورت مداوم پارچ های بزرگ آب را می نوشید و خود را سیراب می کنید، دقایقی بعد دوباره تشنه می شوید و آب می نوشید، تشنه می شوید … آب می نوشید … و این چرخه تا وقتی بیدار می شوید تکرار می شود تا اینکه در عالم واقعیت آب بنوشید.

- طی خواب بدن فلج می شود - فلج در خواب (بختک)
می خواهید باور کنید یا نه، بدن شما در حقیقت هنگام خواب فلج می شود. به نظر می رسد این اتفاق از حرکت ناخواسته بدن و به نمایش گذاشتن رویاها جلوگیری می کند. بر اساس مقاله خواب در ویکی پدیا : غدد شروع به ترشح کردن هورمونی می کنند که به القای خواب کمک می کند ، نورون ها سیگنال هایی را به نخاع می فرستند که که باعث آرامش بدن می شود و کمی بعد بدن بی حس و فلج می شود.

بیشتر بدانید :
- وقتی خروپف می کنید ، نمی توانید خواب ببینید.
- کودکان نوپا تا وقتی به سن 3 سالگی برسند درباره خودشان خواب نمی بینند . آنها عموماً در همان سن تا 7 یا 8 سالگی شان کابوس های بیشتری نسبت به بزرگسالان می بینند.
- اگر شما را به طور ناگهانی از خوابی کوتاه بیدار کنند، رویاهای واضح تری را نسبت به وقتی که تمام شب را خوابیده اید به یاد می آورید.

/ 0 نظر / 14 بازدید