زن شیک

خوشسلیقه در افراد مشهور به آن توجه می کنند.


3- عینک آفتابی:
عینکها مکمل صورت شما هستند و زمانی که آن را به چشم می زنید، شما را اسرار آمیز و مرموز نشان می دهند.


4- یک دستبند یا النگوی طلا:
به شما زیبایی و شیکی خاصی می بخشد. خصوصا اگر دستبندی داشته باشید که نام شما در سرتاسر آن نوشته شده باشد.5- عطری گرانبها و خوشبو:
بوی فریبنده و برانگیزنده عطری عالی، حسی از جذابیت و فریبندگی ومرموز بودن را به شما می بخشد. این عطر باعث می شود که فردی آن را بو کردهاست، بخواهد تا شما را بشناسد و اسرار شخصیت شما را بداند.6- کفش هایی عالی با پاشنه بلند:
این کفش ها ظاهر شما را برازنده تر می کنند و با آنها زیباتر قدم بر می دارید.


7- کت پوست و خز یا کتی از چرم عالی:
خواه شما به خز اعتقاد داشته باشید یا نه( در این صورت می توانید ازنمونه مصنوعی استفاده کنید) یک کت خز همیشه قابل پوشیدن است و همیشه زیباو شیک است. خزهای گران قیمت، پوست سمور و روباه است و نمونه ارزان، پوست وخز خرگوش است. یادتان باشد یک کت از چرم بسیار عالی می تواند جایگزین یککت خز شود.8- یک ساعت جواهرنشان و شیک:
نیازی نیست که مارک خیلی معروف و گرانی باشد. فقط کار کند و شیک و زیبا باشد.9- روسری های ابریشمی:
این نوع روسری ظاهر شما را بهتر نشان می دهد و هیچ وقت از مد نمی رود.10- اعتماد به نفس:
اینکه لباس را به خوبی بپوشید و با اعتماد به نفس رفتار کنید، هیچهزینه ای برای شما ندارد. خودتان باشید و به خودتان اعتقاد داشته باشید.


/ 1 نظر / 13 بازدید
محبوبه

به غیر از النگو با تمامی موارد صددرصد موافقم