شما هم این(نامه)رو بخونین به ایرانی بودن خودتون افتخار میکنید

تو در نامه ات نوشته ای می خواهی ما را به راه راست هدایت کنی، به راه

خدای راستینت، الله اکبر، بدون اینکه هیچگونه آگاهی داشته باشی که ما که
هستیم و چه را می پرستیم.

این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عربها را برای خودت غصب

کرده ای آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عربهای پست و

مزخرف گو و سرگردان در بیابانهای عربستان و انسانهای عقب مانده بیابان گرد است.

مردک، تو به من پیشنهاد می کنی که خداوند یکتا را بپرستم در حالیکه نمی

دانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را می پرستند و روزی پنج بار به

درگاه او نماز می خوانند. هزاران سال است که در ایران، سرزمین فرهنگ و هنر این رویه زندگی روزمره ماست.

زمانیکه ما داشتیم مهربانی و کردار نیک را در جهان می پروراندیم و پرچم پندار

نیک، گفتار نیک، کردار نیک را در دستهایمان به اهتزاز درمی آوردیم تو و پدران تو

داشتند سوسمار میخوردند و دخترانتان را زنده بگور می کردید.

شما تازیان که دم از الله می زنید برای آفریده های خدا هیچ ارزشی قائل

نیستید ، شما فرزندان خدا را گردن می زنید، اسرای جنگی را می کشید، به

زنها تجاوز می کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروانها شبیخون

می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را میدزدید و اموال آنها را

سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال

شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با اینهمه اعمال قبیح

که انجام می دهید چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟

تو بمن می گویی از پرستش آتش دست بردارم، ما ایرانیان عشق به خالق و

قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش می بینیم. نور و گرمای خورشید

و آتش ما را قادر می سازد که نور حقیقت را ببینیم و قلبهایمان برای نزدیکی به

خالق و به همنوع گرم شود. این بما کمک می کند تا با همدیگر مهربانتر باشیم و

این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می سازد.

خدای ما اهورا مزداست و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را

کشف کرده اید و نام الله را بر روی آن گذارده اید. اما ما و شما در یک سطح و

مرتبه نیستیم، ما به همنوع کمک می کنیم ، ما عشق را در میان آدمیان

قسمت می کنیم، ما پندار نیک را در بین انسانها ترویج می کنیم، ما هزاران سال

است که فرهنگ پیش رفته خود را با احترام به فرهنگ های دیگر بر روی زمین

می گسترانیم ، در حالیکه شما به نام الله به سرزمینهای دیگر حمله می کنید،

مردم را دسته دسته قتل عام می کنید، قحطی به ارمغان می آورید و ترس و

تهی دستی به راه می اندازید، شما اعمال شیطانی را به نام الله انجام می دهید. چه کسی مسئول اینهمه فاجعه است؟

آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟

یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می دهند؟ و یا هردو؟

شما می خواهید عشق به خدا را با نظامی گری و قدرت شمشیر هایتان به

مردم یاد بدهید. شما بیابان گردهای وحشی می خواهید به ملت متمدنی مثل

ما درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود

داریم، تو بجز نظامی گری، وحشی گری، قتل و جنایت چه چیزی را به ارتش

عربها یاد داده ای؟ چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اصرار

داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از الله ات آموخته
ای که اکنون می خواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟

افسوس و ای افسوس ... که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خورد و

حالا مردم ما مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و

همان پنج بار نماز را بخوانند ولی اینکار با زور شمشیر باید عربی نماز بخوانند چون گویا الله شما فقط عربی می فهمد.

من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت

داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که عادت

داشتید جلوی آفتاب از گرما بسوزند، به همان زندگی قبیله ای ، به همان سوسمار خوردن ها و شیر شتر نوشیدنها.

من تو را نهی نمی کنم از اینکه این دسته های دزد را ( ارتش تازیان) در

سرزمین آباد ما رها کنی ، در شهر های متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما.

این چهار پایان سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را قتل عام کنند، زنان و فرزندان ما

را بربایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار

این جنایات را به نام الله انجام دهند، به این کارهای جنایتکارانه پایان بده.

آریایها بخشنده، خونگرم و مهمان نوازند، انسانهای پاک به هر کجا که بروند تخم

دوستی، عشق ، آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت بنابراین آنها تو و مردم تو را

بخاطر این کارهای جنایتکارانه مجازات نخواهند کرد.

من از تو می خواهم که با الله اکبرت در همان بیابانهای عربستان بمانی و به

شهرهای آباد و متمدن ما نزدیک نشوی ، بخاطر عقاید ترسناکت و بخاطر خوی وحشی گریت.

یزدگرد سوم ساسانی

*------*

من که به ایرانی بودن خودم افتخار می کنم ، شما چه طور ؟(منتظر نظراتتون هستم)

/ 4 نظر / 8 بازدید

سلام. بعيد مي دانم از يزدگرد چنين نامه‌اي مانده باشد. چون: 1- اصولا شاهان ايراني عربها را آدم نمي‌دانستند كه جواب نامه را بدهند 2- در دين زرواني(شكلي از زرتشتي كه در دوره ساساني رواج داشت و پر است از خرافه و شكل تحريف شده‌اي است) نماز پنجگانه نبوده و هنوز هم نيست. نمي‌دانم اين از كجا آمده 3- ادبيات نامه نه مودبانه است و نه از روي اقتدار حال آنكه يزدگرد مردي بود ميانه 4- نامه عمر ملعون نيز بسيار فهيمانه و فخيمانه است كه با اخلاق زيباي !! ايشان هرگز مناسبت ندارد 5- پايتخت مسلمين از ده سال بعد از بعثت حضرت رسول به مدينه منتقل شده‌بود و خود عمر نيز آنجا بوده 6- اين كه دين از كجا و چه گروهي باشد به خودي خود ايرادي ندارد مهم روح دين است نمي دانم خواستگاه زرتشت را مي‌دانيد يا خير(تركمنستان) 7- بنده به بازنده دين و دنيا افتخار نمي‌كنم.نه به عمر، نه به عرب و نه به يزدگرد. من ايراني شيعه هستم. تا جايي كه بوده از هدو ماهيت دفاع و به هردو افتخار كرده‌ام. 8- دين را فارغ از رنگ و لحجه و زبان بايد دانست. در دين مهم نيست بچه كجاي شهر باشي، ونكي و بريانكي، تجريشي و باقرآبادي نداريم. 9- در تجاهل عرب شك ندارم اما خوب

6- اين كه دين از كجا و چه گروهي باشد به خودي خود ايرادي ندارد مهم روح دين است نمي دانم خواستگاه زرتشت را مي‌دانيد يا خير(تركمنستان) 7- بنده به بازنده دين و دنيا افتخار نمي‌كنم.نه به عمر، نه به عرب و نه به يزدگرد. من ايراني شيعه هستم. تا جايي كه بوده از هدو ماهيت دفاع و به هردو افتخار كرده‌ام. 8- دين را فارغ از رنگ و لحجه و زبان بايد دانست. در دين مهم نيست بچه كجاي شهر باشي، ونكي و بريانكي، تجريشي و باقرآبادي نداريم. 9- در تجاهل عرب شك ندارم اما خوب و بد همه جا هستند 10-در تاريخ آمده در طي چند روز بيش از صد هزار نفر از اعراب به خراسان(بهشت آن روزگار) مهاجرت نموده آنقدر كه درگيريهاي عدناني و قحطاني در خراسان نيز چون جزيره‌العرب در گرفت.

چوپان

منظور اين كه با كمال تاثر و تاسف اكثر قزيب به اتفاق شهرهاي ايران چنان با اعراب آميخته شدند كه امروز نه آن پاك نژاد آرياي مانده (اگر به اخلاق و رفتار مردم دقت كنيد رگه هاي عروبيت را مي‌بينيد) 11- بقول شريعتي دفاع بد از حمله خوب مخرب تر است. سنگ نوشته هاي هخامنشي يا آشوري منابع خوبي هستند.

مهشید

منم افتخار میکنم-من عاشق فرهنگ وتمدن قوی کشورم هستم.