دردودل کنم یا نه؟!

sezar800.blogfa.com

دردودل کنم یا نه؟! آخه هروقت میومدم حرفی بزنم میگفتی حرف دلت رو به هیچکس نگو.یکی نبود بگه چرا تو تمام حرفات رو بهم میگفتی؟؟؟؟؟؟

امشب بارون میومد...

نبودی!

نبودی تا ببینی چجوری آرزوهام رو به دستای خیسش دادم...

نبودی تا ببینی که چجوری چشمام خیس شده بود!

واصلا"هیچ وقت نبودی

تو بامن نبودی!

نه!تو نیستی

 از این که تورو دوست دارم......

تو فقط یک رویای باران خورده لعنتی هستی!

نه!

به بغض های مسخره ام نخند!!!!

متاسفم که در آخرین لحظات

مجبور شدم ازت بگزرم!

بی تو...

نمیتونم!

/ 0 نظر / 16 بازدید